«Чуйские зори» газеттиҥ 2015 jылдыҥ калганчы ла 2016 jылдыҥ баштапкы номерлеринде Кош-Агаш аймактыҥ башчызы Эуелхан Жазитулыныҥ (Ауэльхан Джазитович Джаткамбаевтиҥ) казахтардыҥ Jасатырга келгендери керегинде казах тилле чыккан бичимелинде «1928 jылга jетире Јасатырдыҥ jери Казахстанныҥ болгон, jе 1928 jылда Ӱкектиҥ суузынаҥ ала ол Алтайдыҥ jерине кожулган. А Jасатыр jурт 1930 jылга jетире Казахстанныҥ башкартузында болгон. 1928 jылда Казах келтейи Jасатырда школ туткан.

Бу jетирӱлер Jасатыр jуртта чыккан ла чыдаган профессор Рахметжан Берсинбаевтиҥ «Алтайга келген казахтар» деп ижинеҥ алынган. Мениҥ адам Жатканбай ол ӧйдӧ (бодоштыра 1931 jыл) бу jуртта председатель болуп иштеген. 1928 jылга jетире Jасатыр-Ӱкек Омский губернияныҥ Семей уездиниҥ Шынгыстай волозына кирген. Бу jерлерди Токтомыстыҥ уулы Муналы тӧрӧӧндӧри jуртазын деп сурап алган. Советский Союз 1928 jылда Казахстан Республикага кирген Кӧксуу-Оозын (орус ады Фыкалкан, казах ады Беккалкан) кийдирип алган. Кийнинде бу jерлер, Ӱкек ле Jасатыр, автономный областька кожулган», «Шакырт-ходжа 1924 jылда Кош-Агаштыҥ казахтарыныҥ адынаҥ 90 биле Казахстанга, эленчик Тӧрӧлине jанар кӱӱндӱ болгонын угузып, олорды jадатан jерле jеткилдезин деп баштанган. Казахстанныҥ элчилиги угузуны jарадып, Ӱкектиҥ кыйузынаҥ олорго jер берерде, 90 биле оноор кӧчкӧн. Ол ло ӧйдӧ 1928 jылда Ӱкек бойын ыраак jокто турган Туулу Алтайга кийдирген. Ол ло ӧйдӧҥ Шынгыс jаар jӱре берер арга jогыла jӧпсинген олор Чуй jаар кӧчӱп, 1991 jылга jетире Чуйдыҥ чӧлиниҥ казахтарыла кыйышпай jуртаган» деп провакация jарлалган. 

«Jӱрӱмниҥ Jолы» газеттиҥ редакциязы Ауэльхан Джазитовичке окылу баштанып, мындый тӧгӱнди ол нениҥ учун газетке jарлаганын jартап берзин деп сурайт. Газеттиҥ редакциязыныҥ шӱӱлтези jуук ӧйлӧрдӧ «Листок» газетте орус тилле чыгар.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00 (1 голос)